ตามข้อมูลจาก Huobi Global BTC เพิ่มขึ้นในระยะสั้นทะลุ 40,500 เหรียญสหรัฐ และขณะนี้อยู่ที่ 40,502.33 เหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึ้นระหว่างวันถึง 5.03% ตลาดผันผวนอย่างมาก โปรดควบคุมความเสี่ยงของคุณ

By macca