จากข้อมูลของ Debank การหมุนเวียนเหรียญที่มีเสถียรภาพในปัจจุบันบน Ethereum นั้นมีมูลค่าเกิน 79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงถึง 79.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สามอันดับแรก ได้แก่ USDT (30.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ; 39.08%), USDC (26.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ; 33.51%) และ BUSD (12.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ; 15.51%) หมายเหตุ: สกุลเงินที่เสถียรเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายที่ใช้ในเครือข่ายบล็อคเชน โดยปกติแล้ว จะถูกตรึงด้วยราคาของสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามและมีเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสำรองหรืออัลกอริธึมที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องราคา

By macca