ข้อมูล Coingecko แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของโทเค็น NFT 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดขณะนี้มีมากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 16.171 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการจัดอันดับมูลค่าตลาด โทเค็น NFT สามอันดับแรกในปัจจุบันคือ THETA (6.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) XTZ (2.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ CHZ (1.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

By macca