เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินที่หลากหลายและกลุ่มผู้จัดจำหน่ายระดับโลก Investview รายงานว่ารายรับจากการขุด bitcoin ต่อเดือนทั้งหมดสูงถึง 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

By macca