Golden Finance รายงานว่า Elon Musk ซีอีโอของ Tesla กล่าวในการประชุม The ₿ Word ว่าเขาเป็นเจ้าของ Bitcoin, Ethereum และ Dogecoin เป็นการส่วนตัว Musk กล่าวว่า “ฉันอาจซื้อ แต่ฉันจะไม่ขาย ฉันหวังว่าจะได้เห็น Bitcoin ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่า Tesla และ SpaceX ถือ Bitcoin มีรายงานว่าเนื่องจาก SpaceX เป็นของเอกชน ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าบริษัทเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศแห่งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

By macca