เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่งาน The ₿ Word CEO ของ Tesla Elon Musk กล่าวว่า Starlink ได้พยายามเรียกใช้ Bitcoin full node ซึ่งสามารถใช้เป็นโหนด Ethereum หรือ Dogecoin Mining เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องทำความร้อนในอวกาศ หมายเหตุ: Starlink เริ่มต้นโดย SpaceX ภายใต้ Musk และวางแผนที่จะสร้างเครือข่าย Starlink ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมประมาณ 12,000 ดวงในอวกาศระหว่างปี 2019 ถึง 2024 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก

By macca