ตามข่าวอย่างเป็นทางการของ Bitmain เพื่อสนับสนุนงานบรรเทาภัยพิบัติและการกู้คืน Bitmain บริจาค 10 ล้านหยวนให้กับสหพันธ์การกุศลเจิ้งโจว ในเวลาเดียวกัน ช่องทางการบริจาคของพนักงานก็จะเปิดตัวเช่นกัน เพื่อให้ทุกคนใน Bitmain สามารถเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ภัยพิบัติผ่านการบริจาคโดยสมัครใจโดยพนักงานและการชำระเงินล่วงหน้าโดยองค์กร นอกจากนี้ Bitmain จะจัดตั้งทีมฉุกเฉินเพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาภัยพิบัติในเหอหนาน จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย

By macca