ผู้ชนะ: 2021 Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V มีคะแนนการประหยัดน้ำมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับระดับเดียวกัน โมเดลพื้นฐานส่งคืน 28 mpg ในเมืองและ 34 mpg บนทางหลวง รุ่นที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อจะจ่ายน้อยกว่าเล็กน้อย: 27 mpg ในเมืองและ 32 mpg บนทางหลวง

Honda CR-V Hybrid ส่ง 40 mpg ในเมืองและ 35 mpg บนทางหลวง แม้ว่าคะแนนเหล่านี้จะมีมากกว่า Honda CR-V แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างที่คุณคาดหวังสำหรับรถยนต์ไฮบริด

ถึงกระนั้น CR-V Hybrid ก็คว้าชัยชนะในหมวดหมู่นี้ด้วยคะแนนประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

By macca