Golden Finance รายงานว่าจังหวัด Misiones ของอาร์เจนตินาจะออกเหรียญ Stablecoin ของตนเอง ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ Misiones เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม จังหวัดได้ออกกฎหมายที่อนุญาตให้มี Stablecoin ซึ่งจะอนุญาตให้สร้างเครื่องมือทางการเงินและการค้าใหม่ โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร Misiones และกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยโดยทีมสหวิทยาการ ซึ่งรวมถึง Adolfo Safrán รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจังหวัด ยังไม่ชัดเจนว่าจังหวัดจะสร้างบล็อคเชนของตัวเองหรือใช้เครือข่ายที่มีอยู่เพื่อรองรับเหรียญที่มีเสถียรภาพ

By macca