นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2020 จำนวนผู้ตรวจสอบ Ethereum 2.0 ได้เกิน 200,000 เป็นครั้งแรก และจำนวนสัญญาจำนำ ETH เกิน 6.4 ล้าน มูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

By macca