ป้ายกำกับ: CBDC

ธนาคารแห่งประเทศไทย: สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถูกกฎหมายและไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประ…